XVII Rajd Szkół Promujących Zdrowie- Bieszczady 2016

W dniach 30.09 – 02.10.2016r. 17 uczniów klas: VI SP i I G, pod opieką pani Doroty wróbel i pani Magdaleny Mamczury , reprezentowało ZSP w Łukawcu i cały powiat lubaczowski na XVII Rajdzie Szkół Promujących Zdrowie: Bieszczady 2016.
W imprezie uczestniczyło 87 uczniów, z czego nasza grupa okazała się najliczniejsza.
Pogoda dopisała nam każdego dnia, dlatego bardzo radośnie i efektywnie korzystaliśmy z programu rajdu.

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Pani przewodnik, przez ponad dwie godziny, oprowadzała nas po Parku Etnograficznym, który należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Tu, na obszarze 38ha prezentowana jest kultura polsko-ukraińskiego pogranicza we wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady, Beskid Niski) wraz z podkarpaciem. W skansenie, gdzie przedstawione są ekspozycje poszczególnych grup etnograficznych: Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian, obejrzeliśmy budynki mieszkalne, mieszkalno-gospodarcze i gospodarcze, cerkiew łemkowską, budynki użyteczności publicznej: wiejską szkołę, kuźnię, sklep, aptekę, warsztaty rzemieślnicze.

Drugi dzień rajdu spędziliśmy pokonując 5 – godzinną pieszą trasę: Przełęcz Wyżne – Schronisko Chatka Puchatka – Osadzki Wierch – Przełęcz Orłowicza – Stare Sioło<

W niedzielę udaliśmy się na uroczystości odpustowe do Łopienki, a po południu odwiedziliśmy przyjazną zagrodę pokazową żubrów w Mucznem.