Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

SZKOŁA

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje-nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi i nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

PROMUJĄCA

 • Tworząc warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

ZDROWIE

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być
  w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

DEFINICJE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów
i społecznością lokalną:

 • Systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • Wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.