25 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

Hałas to drugi, po zanieczyszczeniu powietrza, największy problem ekologiczny Unii Europejskiej. Według Światowej Organizacji Zdrowia hałas może powodować nie tylko uszkodzenie słuchu ale też m. in. choroby układu krążenia, trudności w uczeniu się i zaburzenia snu.

W tym roku, po raz kolejny, społeczność naszej szkoły dołączyła do obchodów Dnia promującego ciszę. Oddziały przedszkolne, uczniowie klas 1 – 8 zaproponowali działania mające na celu ograniczenie hałasu. Odbyły się pogadanki, projekcje multimedialne, uczniowie oglądali tematyczne filmy edukacyjne a zajęciom towarzyszyła muzyka relaksacyjna.  Wszyscy starali się mówić i zachowywać ciszej. Uczniowie klas 4 – 7 nosili plakietki i przypinki z hasłami promującymi akcję. Hasła i ulotki o podobnej treści rozwieszone były na korytarzu szkolnym. Tak więc: WARTO DBAĆ O ZDROWIE I WYBRAĆ CISZĘ.