Skład zespołu do spraw promocji zdrowia

Koordynator

 

Dorota Wróbel

Dyrektor Publiczne Szkoły Podstawowej

 

Dariusz Bogusz

Nauczyciele i pracownicy Szkoły

Nauczyciele wspomagający:

Gabriela Rakoczy

Wiesława Sopel

Elżbieta Kuchciak

Wych. fizyczne- Mateusz Rawski

Administracja:

Małgorzata Kuchciak

Higienistka szkolna:

Danuta Kowalska

Obsługa:

Katarzyna Miś

Katarzyna Kawalerska

Uczniowie:

Klasa 7

Martyna Kociołek

Jagoda Babij

Oliwia Antoniszyn

Klasa 6

Daria Walczak

Edyta Kociołek

Oliwia Powroźnik

Martyna Pietrucha

Emilia Mazepa

Rodzice:

Edyta Kolano

Marta Kociołek

Agata Walczak

Katarzyna Sycz