Wyniki pomiaru hałasu w Publicznej Szkole Podstawowej

W bieżącym roku szkolnym, na podstawie wyników badań ankietowych, wywiadów

 i obserwacji, postanowiliśmy podjąć działania mające na celu zmniejszenie hałasu w szkole.

W tym celu przeprowadzone zostało badanie poziomu hałasu.

Wyniki pomiaru hałasu w PSP w Łukawcu

Korytarz górny I:

65 – 73 – 88 dB

64 – 81 – 93 dB

Korytarz górny II:

65 – 75 – 88 dB

65 – 84 – 96 dB

Korytarz dolny I:

65 – 74 – 89 dB

77 – 88 – 102 dB

Korytarz dolny II:

65 – 74 – 88 dB

75 – 83 – 94 dB

Świetlica:

52 – 90 – 103 dB

Lekcja w – f w klasie 6:

67 – 89 – 103 dB

Badania poziomu hałasu w naszej szkole dowodzą, że : Hałas w szkole jest za duży.

Przedziały:

  1. Hałas około 70 dB powoduje zmęczenie i spadek wydajności pracy ( nauki).
  2. Hałas powyżej 70 dB zakłóca pracę układu krążenia i układu pokarmowego oraz zaburza pracę gruczołów dokrewnych.
  3. Dźwięki o natężeniu około 110 dB zaburzają pracę narządu wzroku – ograniczają pole widzenia i wpływają na pogorszenie widzenia nocnego.

Działania na najbliższe tygodnie:

  1. Godzina wychowawcza: Wpływ hałasu na zdrowie człowieka – prezentacja multimedialna.
  2. Opracowanie plakatów tematycznych: Wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka”.
  3. Stopniowe wyciszanie dzwonka szkolnego (przerwy).
  4. Opracowanie i rozwieszenie w szkole haseł promujących ciszę.
  5. W I półroczu nasza szkoła wzięła udział w wielkiej Szkolnej Loterii Lidla

i za zgromadzone Talenciaki, zakupiony i na stałe zamontowany, został analizator hałasu.