Wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie, dotyczących zadania priorytetowego:

„ Hałas w szkole jest za duży”,  uczniowie klas 1 – 8 opracowali plakaty tematyczne: „ Wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka”.