„ Tydzień Dobroci dla Ucha”

W ramach realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie, od 8 do 12 maja obchodziliśmy Szkolny Tydzień Świadomości Zagrożenia Hałasem pod hasłem: „ Tydzień Dobroci dla Ucha”.

Na apelu szkolnym ogłoszone zostały wyniki plebiscytu na Królową i Króla Ciszy w poszczególnych oddziałach przedszkolnych i klasach 1-8. Uczniowie nominowani do tytułu powinni cechować się samodyscypliną, kulturalnym, taktownym i adekwatnym do sytuacji zachowaniem podczas zajęć, lekcji, przerw międzylekcyjnych oraz w świetlicy szkolnej.

Koronacji dokonał dyrektor szkoły pan Dariusz Bogusz. Zwycięzcy plebiscytu zobowiązani są nosić korony przez cały tydzień nauki szkolnej. Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom!