Szkolny Tydzień Świadomości Zagrożenia Hałasem pod hasłem: „ Tydzień dobroci dla ucha” 8.05 – 12.05.2023 r.

Poniedziałek: Ogłoszenie wyników wyboru Królowej i Króla Ciszy w oddziałach przedszkolnych i klasach 1 – 8. Dekoracja Zwycięzców, którzy zobowiązani są prezentować się przez cały tydzień w szkole.

Wtorek : Zapoznanie z wynikami ankiety: „ Czy przeszkadza mi hałas w szkole?” – informacja na tablicy ogłoszeń.

Środa– Dniem bez telefonu, komputera, telewizora!

Czwartek: Cały dzień mówimy szeptem.

Piątek: Każda grupa przedszkolaków ( w formie np. obrazka) i każda klasa 1 – 8 wymyśla

dwa hasła promujące ciszę. Prace proszę dostarczyć rano  koordynatorowi Szkoły Promującej Zdrowie.

                                szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dorota Wróbel