Spotkanie z higienistką szkolną

We wrześniu, w ramach realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie, związanych z problemem priorytetowym: „ Niechęć uczniów do mycia i dezynfekcji rąk”, wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w spotkaniu z higienistką szkolną  panią Danutą Kowalską.                                                                                                                                                                                                W części teoretycznej pani higienistka przypomniała podstawowe zasady higieny , np. kiedy i dlaczego należy myć ręce, jak kichać i kaszleć oraz przedstawiła skutki nieprzestrzegania tych zasad.    Zaznaczyła, że dokładne mycie rąk  to prosty i skuteczny sposób , aby zatrzymać rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobotwórczych. W ciągu dnia dotykamy rękami różnych przedmiotów i powierzchni, przez co nieustannie mamy styczność z bakteriami, wirusami i pasożytami. Dobrą praktyką powinno więc być częste mycie rąk.  Następnie uczniowie, pod czujnym okiem Pani higienistki , która udzielała wskazówek , mogli  dokładnie i przepisowo umyć ręce.

Mycie rąk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom. To jednocześnie bardzo prosta i szybka czynność. Warto więc wyrobić u dzieci ten nawyk, by zadbać o ich zdrowie.