Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu

28 grudnia 2021r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał  Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu, jako jednej  z 38 placówek w Polsce, Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

            Realizując zadania związane z priorytetami przyjętymi na kolejne lata pracy Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu wykazywała, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozerwalnie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu dziecka oraz jego dobra kondycja psychiczna       i emocjonalna sprzyja właściwej dyspozycji do nauki, motywacji, rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz dobrym relacjom w środowisku szkolnym.

            Przyznanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie naszej placówce stanowi uznanie dla długofalowych oraz dobrowolnych działań  w zakresie promocji zdrowia.

            Na sukces naszej szkoły złożyła się wspólna praca Dyrekcji szkoły, koordynatora ds. promocji zdrowia – pani Doroty Wróbel i całej społeczności szkolnej. Wyróżnienie to przyczyniło się zarówno do zwiększenia prestiżu  placówki, jak również stało się źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszej pracy. Certyfikat ten jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy  szkoły.