Kodeks Cichej i Bezpiecznej Przerwy

W ramach realizacji priorytetu „ Hałas w szkole jest za duży” uczniowie klas 1-8 opracowali „ Kodeksy Cichej i Bezpiecznej Przerwy”. Plakaty zostały wywieszone na korytarzach szkolnych, aby wszyscy mogli stosować się do przestrzegania określonych zasad.