Szkoła z…

Piątek 30 maja w naszej szkole był dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych, a poświęconym na realizację programów Szkoła bez Przemocy, Szkoła Promująca Zdrowie oraz Szkoły z Klasą, połączonym z Dniem Dziecka.
Dzień ten rozpoczęły zajęcia wychowawcze związane z profilaktyką przemocy w szkole. Kontynuacją zagadnień było przedstawienie w wykonaniu koła teatralnego pt. „Moje życie , mój wybór” przygotowane przez panią M. Brzeziak.
Po nim rozpoczął się Festiwal 2.0 Szkoły z Klasą. Prezentacje odbyły się na sali gimnastycznej. Obejrzeć je mogli wszyscy uczniowie szkoły, tj. klasy 1-3 edukacji wczesnoszkolnej, klasy 4-6 oraz gimnazjum.
Uczniowie prezentowali efekty swojej pracy w projektach:

– „Nie mów drugiemu, co tobie niemiłe, czyli STOP WULGARYZMOM” – opiekun: J. Jakieła-Chamiec Prezentacji towarzyszyło ogłoszenie szkolnego konkursu pod takim samym hasłem. Oto wyniki: Część literacka:

– klasy 1-3 – I miejsce – Martyna Brzyska
– klasy 4-6 sp:
I miejsce – Mirosław Sycz
II miejsce- Eleonora Michalik
III miejsce – Alicja Leśko

– gimnazjum
I miejsce – Katarzyna Mach
II miejsce- Klaudia Bednarczyk
III miejsce – Sylwia Szarkowicz
W kategorii: hasło I miejsce zajęła Wiktoria Babij z kl. I gimnazjum.
Część plastyczna:
– klasy 1-3 – przyznano jedynie wyróżnienia
– klasy 4-6 sp:

I miejsce – Truchan Justyna
II miejsce- Frankowska Aleksandra
III miejsce – Chmielik Agnieszka
– gimnazjum

I miejsce – Żurawel Jagoda
II miejsce- Turek Paweł
III miejsce – Grabas Justyna

– „ Jak się zachować?” – opiekun: G. Presch
– „Kleszcze jako przekaźniki chorób”- opiekun: D. Wróbel
-„ Najpiękniejsze zjawiska fizyczne w przyrodzie i na biurku ucznia”- opiekun: M. Buczko.
Były prezentacje multimedialne, pokonkursowa wystawa prac literackich i plastycznych, plansze, recytacje, taniec i piosenka itp. Całość dnia zakończył mecz piłki nożnej nauczyciele: uczniowie, który wszedł już do tradycji szkolnej. Nauczycieli reprezentowali: dyrektor D. Bogusz, księża J. Sokołowski i K. Krupa, pani T. Turek i pan M. Rawski. Walka była zacięta i budziła wśród kibiców ogromne emocje. Wynik 10 : 8 dla uczniów.
W trakcie tych wszystkich zajęć Rada Rodziców zadbała o poczęstunek dla uczniów; były grillowane kiełbaski , napoje i ciastka. Dodatkową atrakcją dla dzieci oddziału 6-latków było wykonanie przez rodziców wiersza Tuwima „Rzepka”. Rodzice na pewno mieli tremę wcielając się w aktorów przed swoimi dziećmi i innymi rodzicami. Ale wszystkim się podobało.