Publiczna prezentacja wyników ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie 2018 – 2020

Nasza szkoła od roku 2012 aktywnie działa w ramach Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat Rejonowy uzyskała 10 grudnia 2013 r., zaś Certyfikat Wojewódzki 7 grudnia 2015. Obecnie staramy się o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Wszystko koordynuje pani Dorota Wróbel.

Podsumowanie działań z ostatnich kilku lat odbyło się 21 maja 2021 r. Ze względu na reżim sanitarny odbyło się ono w kameralnym gronie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu instytucji, z którymi szkoła współpracuje: Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak, goście związani z promocją zdrowia:prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Teresa Krasnowska, koordynator Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Anna Sawicka, Renata Majkut – Lotycz reprezentująca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, wiceprezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, Elżbieta Ważna – Rubin z Powiatowej Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubaczowie, higienistka szkolna Danuta Kowalska, Jolanta Lautenszleger z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej oraz kom. Daniel Rutkowski z Komisariatu Policji w Oleszycach, dyrektor Centrum Kultury Agnieszka Sopel, kierownik  GOPS  Grażyna Senyk, sołtys Łukawca Stanisław Mokrzycki, prezes OSP w Łukawcu dh Tomasz Czołacz. Naszych nieocenionych rodziców reprezentowała przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Kolano i skarbnik Marta Kociołek. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentujący szkołę nauczyciele i uczniowie z klas trzeciej i szóstej.

Krótka historia szkoły oraz jej działania jako Szkoły Promującej Zdrowie zostały zaprezentowane w prezentacji multimedialnej. Pojawiły się w niej m.in. spotkania z policją, biwaki i rajdy, wieczornice, wieczory kolęd i pastorałek, projekty przedmiotowe, spotkania integracyjne, powstanie zespołu Katarzynki, pikniki rodzinne, wydanie Szkolnej Książki Kucharskiej. A w tym podsumowaniu ewaluacji działań trudno byłoby zmieścić wszystko, bo szkoła działa bardzo aktywnie.

Potwierdziło to słowa uznania ze strony Wójta Gminy Wielkie Oczy, który podziękował za zaangażowanie w promocję zdrowia dyrektorowi PSP w Łukawcu  Dariuszowi Boguszowi i koordynator ds. promocji zdrowia Dorocie Wróbel. Natomiast Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Teresa Krasnowska podkreśliła świetną współpracę z rodzicami i ogromny potencjał naszej niedużej, ale prężnie działającej społeczności lokalnej.

Ciekawym elementem podsumowania były występy taneczne uczniów klasy trzeciej i szóstej. Na koniec spotkania wszyscy mogli spróbować kilku potraw  według przepisów ze Szkolnej Książki Kucharskiej przygotowanych przez rodziców. Każdy z gości otrzymał ją na pamiątkę tego ważnego dla naszej szkoły wydarzenia.