Projekt „ Nie damy się nabrać na e – papierosy, zastępcze środki psychoaktywne…”

15 listopada 2023 r., w budynku Biblioteki PANS w Jarosławiu, odbyła się konferencja

 pt. „ Nie damy się nabrać na e – papierosy, zastępcze substancje psychoaktywne…”, mająca na celu m.in. podsumowanie kampanii społecznych, które realizowane były przez poszczególne Szkoły Promujące Zdrowie.

        W naszej szkole odbyła się  kampania społeczna w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień nt: „ E – papierosy: Moda, która szkodzi”.

Kampania, która trwała cały październik,  koordynowana przez Maję Kuchciak i Julię Hanus, pod opieką pani Doroty Wróbel, skierowana została do uczniów klas IV – VI i rodziców. Jej celem było   uświadomienie odbiorców o szkodliwości stosowania tego rodzaju używek dla naszego zdrowia.  Uczniowie opracowali i rozwiesili w szkole  ulotki i  plakaty tematyczne, Majka i Julia przygotowały i zaprezentowały w klasach tematyczne  prezentacje multimedialne.  Materiały z przebiegu naszej  kampanii zostały zaprezentowane w filmie, przygotowanym przez pana Radosława Baja  w trakcie trwania konferencji.