Kiedy, jak i dlaczego należy myć ręce?

W listopadzie 2021r., w ramach realizacji zadań planu pracy Szkoły Promującej Zdrowie, związanych z problemem priorytetowym „ Niechęć uczniów do mycia i dezynfekcji rąk”, uczniowie opracowali plakaty tematyczne:

Klasy IV i V: „ Kiedy należy myć ręce?”.

Klasa VI: „ Jak i dlaczego należy myć ręce?”.

Klasy VII i VIII: „ Choroby spowodowane brakiem higieny rąk”.

Pracując w grupach, uczennice poszczególnych klas wypracowały bardzo treściwe i kreatywne prace, wzbogacające wiedzę całej społeczności szkolnej. Efekty  możemy podziwiać na gazetce szkolnej. Bardzo dziękuję Wszystkim za udział i zaangażowanie w realizację powyższego działania.

                                                                    Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia