Spotkanie z higienistką szkolną

We wrześniu, w ramach realizacji zadań Szkoły Promującej Zdrowie, związanych z problemem priorytetowym: „ Niechęć uczniów do mycia i dezynfekcji rąk”, wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział  w spotkaniu z higienistką szkolną  panią Danutą Kowalską.                                                                                                                                                                                                W części teoretycznej pani higienistka przypomniała podstawowe zasady higieny , np. kiedy i dlaczego należy myć ręce, jak kichać i kaszleć oraz przedstawiła skutki nieprzestrzegania tych zasad.    Zaznaczyła, że dokładne mycie rąk  to prosty i skuteczny sposób , aby zatrzymać rozprzestrzenianie się drobnoustrojów chorobotwórczych. W ciągu dnia dotykamy rękami różnych przedmiotów i powierzchni, przez co nieustannie mamy styczność z bakteriami, wirusami i pasożytami. Dobrą praktyką powinno więc być częste mycie rąk.  Następnie uczniowie, pod czujnym okiem Pani higienistki , która udzielała wskazówek , mogli  dokładnie i przepisowo umyć ręce.

Mycie rąk jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom. To jednocześnie bardzo prosta i szybka czynność. Warto więc wyrobić u dzieci ten nawyk, by zadbać o ich zdrowie.

Publiczna prezentacja wyników ewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie 2018 – 2020

Nasza szkoła od roku 2012 aktywnie działa w ramach Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat Rejonowy uzyskała 10 grudnia 2013 r., zaś Certyfikat Wojewódzki 7 grudnia 2015. Obecnie staramy się o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Wszystko koordynuje pani Dorota Wróbel.

Podsumowanie działań z ostatnich kilku lat odbyło się 21 maja 2021 r. Ze względu na reżim sanitarny odbyło się ono w kameralnym gronie. Wzięli w nim udział przedstawiciele wielu instytucji, z którymi szkoła współpracuje: Wójt Gminy Wielkie Oczy Albert Hawrylak, goście związani z promocją zdrowia:prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Teresa Krasnowska, koordynator Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Anna Sawicka, Renata Majkut – Lotycz reprezentująca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, wiceprezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, Elżbieta Ważna – Rubin z Powiatowej Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubaczowie, higienistka szkolna Danuta Kowalska, Jolanta Lautenszleger z Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej oraz kom. Daniel Rutkowski z Komisariatu Policji w Oleszycach, dyrektor Centrum Kultury Agnieszka Sopel, kierownik  GOPS  Grażyna Senyk, sołtys Łukawca Stanisław Mokrzycki, prezes OSP w Łukawcu dh Tomasz Czołacz. Naszych nieocenionych rodziców reprezentowała przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Kolano i skarbnik Marta Kociołek. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentujący szkołę nauczyciele i uczniowie z klas trzeciej i szóstej.

Krótka historia szkoły oraz jej działania jako Szkoły Promującej Zdrowie zostały zaprezentowane w prezentacji multimedialnej. Pojawiły się w niej m.in. spotkania z policją, biwaki i rajdy, wieczornice, wieczory kolęd i pastorałek, projekty przedmiotowe, spotkania integracyjne, powstanie zespołu Katarzynki, pikniki rodzinne, wydanie Szkolnej Książki Kucharskiej. A w tym podsumowaniu ewaluacji działań trudno byłoby zmieścić wszystko, bo szkoła działa bardzo aktywnie.

Potwierdziło to słowa uznania ze strony Wójta Gminy Wielkie Oczy, który podziękował za zaangażowanie w promocję zdrowia dyrektorowi PSP w Łukawcu  Dariuszowi Boguszowi i koordynator ds. promocji zdrowia Dorocie Wróbel. Natomiast Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Teresa Krasnowska podkreśliła świetną współpracę z rodzicami i ogromny potencjał naszej niedużej, ale prężnie działającej społeczności lokalnej.

Ciekawym elementem podsumowania były występy taneczne uczniów klasy trzeciej i szóstej. Na koniec spotkania wszyscy mogli spróbować kilku potraw  według przepisów ze Szkolnej Książki Kucharskiej przygotowanych przez rodziców. Każdy z gości otrzymał ją na pamiątkę tego ważnego dla naszej szkoły wydarzenia.

„Kraszanki, pisanki, jajka malowane…..”

            Kraszanki i pisanki to, obok baranka, króliczka i kurczaczka, najbardziej charakterystyczny symbol Świąt Wielkanocnych.
            Jajko oznacza nowe życie, świeżość, narodziny, jest symbolem odrodzenia.            Zdobione na różne sposoby jest nieodłącznym towarzyszem wielkanocnych stołów i stroików.
Poza tym, pisanki to nie tylko tradycja, ale świetna zabawa i ciekawy pomysł na miłe spędzenie czasu.
Dlatego też,  Szkoła Promująca Zdrowie zachęciła całą społeczność szkolną do wykonania dowolnymi technikami palm,  kraszanek ,pisanek ,kompozycji świątecznych, zrobienia i przesłania zdjęć .

 W akcji udział wzięli:

Dominika i Mateusz Litwin, Joanna Kociołek, Lena Sopel, Amelia i Wiktoria Kozioł, Krystian Piejko, Anna Kawalerska, Aleksander Preweda, Paweł Złonkiewicz,  Ala i Patrycja Dziki, Bartłomiej Miś, Oliwia i Zuzanna Stefańska, Kamil, Natalia i Martyna Pietrucha, Sandra Siembab, Piotr Sopel, Anna i Ewa Cwynar, Milena i Miłosz Borowiec, Maciej Czyżykiewicz.

Serdecznie Wszystkim dziękuję szkolny koordynator ds. promocji zdrowia Dorota Wróbel

Światowy Dzień Chleba

16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Chleba.

               Z tej okazji  Szkoła Promująca Zdrowie ogłosiła akcję  mającą na celu wypiek różnych rodzajów pieczywa: mace, podpłomyki, chałki, bułeczki, rogaliki oraz różne rodzaje chleba itp.

W akcji wzięło udział 26 rodzin.

               Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Babciom, Mamom i Uczniom, którzy przyczynili się do powstania tych wspaniałych wypieków!

               Udowodniliście Państwo, że  nigdzie na świecie chleb nie wygląda i nie smakuje tak dobrze jak w Polsce. Kochamy chleb i umiemy go robić! Przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie mają ogromną wartość.  Co ciekawe – coraz więcej osób piecze chleb w domu.

 Doskonale to widać podziwiając  zdjęcia przysłanych wspaniałości.